Σπιράλ

Το

σπιράλ

είναι από τα πιο σημαντικά σημεία στο

σύστημα εξαγωγής

διότι απορροφάει όλους τους κραδασμούς που δέχεται η

εξάτμιση

από τις δονήσεις του

κινητήρα

αλλά και από τις ανωμαλίες των δρόμων. Έχουμε την δυνατότητα να σας προσφέρουμε

σπιράλ εργοστασιακών προδιαγραφών

αλλα και

πλήρως ενισχυμένα για όλους τους τύπους αυτοκινήτων

.

Κατάλογος Σπιράλ εξατμίσεων

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Ø38X10
Ø38Χ15
Ø38Χ20
Ø45Χ10
Ø45Χ15
Ø45Χ20
Ø45Χ23
Ø45Χ25
Ø50Χ10
Ø50Χ15
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ
Ø50Χ20
Ø54Χ10
Ø54Χ15
Ø54Χ20
Ø60Χ10
Ø60Χ15
Ø60Χ20
Ø64Χ10
Ø64Χ15
Ø64Χ20
spiral