Καταλύτες Διεθνείς

Οι διεθνής καταλύτες μπορούν να παρέχουν ένα ευρύ φάσμα καταλυτών με μεταλλικά και κεραμικά μπισκότα που είναι κατάλληλα τόσο για τους κινητήρες βενζίνης και όσο και για τους ντίζελ. Αυτά είναι διαθέσιμα σε μια ποικιλία μηκών και μεγεθών διαμέτρου. Διατίθενται σε Euro 2, 3 & 4.

ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ EURO II ECO
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
CBP 2500/04E ΠΛΑΚΕ ΕΩΣ 2500cc
CB 2500/25R ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΕΩΣ 2500cc
CBP 2500/06 ΠΛΑΚΕ ΕΩΣ 2500cc Φ60
CBP 2500/8004 ΠΛΑΚΕ BY 2500cc Φ50
CBP 2500/8006 ΠΛΑΚΕ BY 2500cc Φ60
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ EURO II VIC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MBP 1600 ΠΛΑΚΕ ΕΩΣ 1600cc
MB 1600/1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 1600cc
MBP 2500 ΠΛΑΚΕ ΕΩΣ 2500cc
MBP 2500/1 ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ 2500cc
MHP O ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ
MHP R ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ OBD EURO III VIC
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
MBP 1600 OBD ΠΛΑΚΕ OBD 1600cc
MB 1600/1 OBD ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ OBD 1600cc
MBP 2500 OBD ΠΛΑΚΕ OBD 2500cc
MB 2500OBD ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ OBD 2500cc
MHP O OBD ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΚΕ OBD
MHP R OBD ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ OBD
ΚΕΡΑΜΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΥΤΕΣ OBD EURO III ECO
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΔΟΥΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ
CBP 2500/04E OBD ΠΛΑΚΕ OBD
CBP 2500/25R OBD ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ OBD
universal catalysts